Hello! Ahoj!
It's great that you are here, but we have something much better for you!
We joined bands 100% and FrREEDOM a now we are:
Je skvělý, že jsi tady, ale máme pro tebe ještě něco mnohem lepšího!
Spojili jsme kapely 100% a FrREEDOM a nyní jsme:
With joining of these two-piece bands with their common member
Marco Frangos was formed even more unique band with
two drumsets and one bass.
Spojením těchto dvoučlenných kapel, jejichž společným členem je
Marco Frangos, vznikla ještě více unikátní kapela ve složení
dvoje bicí a jedna basa.
It's still possible to arrange a gig of the original bands,
but we currently focus mainly on OneFree.
Stále je možné uskutečnit koncert původních kapel,
v současnosti se však zaměřujeme hlavně na OneFree.
Visit our new web: Navštivte náš nový web:
onefree.band
and we look forward to see you hopefully at live gigs soon! a budeme se těšit snad brzy na koncertech!
You can also visit the old web here. Původní web můžete navštívit zde.

Hello!

It's great that you are here, but we have something much better for you! We joined bands 100% and FrREEDOM a now we are:

With joining of these two-piece bands with their common member Marco Frangos was formed even more unique band with
two drumsets and one bass.

It's still possible to arrange a gig of the original bands, but we currently focus mainly on OneFree.

Visit our new web:

onefree.band

and we look forward to see you hopefully at live gigs soon!

You can also visit the old web here.